Hva skjer hos Osteopaten?

Osteopaten bruker hendene for å finne årsak til pasientens plager. Osteopaten gjør en grundig undersøkelse med sykehistorie, observasjon, bevegelighetstesting og kjenner på kvaliteten i vevet.

Det benyttes mange ulike teknikker som triggerpunkt behandling, massasje, mobilisering, avspenning, manipulering av ledd eller tøyninger. Vi har supplerende behandling som triggerpunkt nåler og trykkbølge. Behandlingen har en trygg og skånsom tilnærming. Hver konsultasjon består av undersøkelse og behandling. Den er spesielt tilrettelagt for hver enkelt pasient.

Sikkerhetstester blir utført for å utelukke tilstander hvor osteopatisk behandling ikke er egnet. Ved mistanke om alvorlig sykdom nøler vi ikke med å henvise til lege.

_bkl9163