Priser

Første gang undersøkelse og igangsetting av behandling 60 min. 600,-
Videre behandling inntil 45 min. 550,-
SuperSole undersøkelse 45 min (Bente) 550,-
Såler 1100,-
Epikrise 100,-

Avbestilling av time må skje senest 24 timer før den aktuelle timen. Hvis ikke må timen betales i sin helhet.

Vi har bankterminal.